Výlet chuchelských seniorů do Duchcova a Ploskovic

Chuchelští senioři si vyjeli 18.9.2018 na poznávací zájezd do Duchcova a Ploskovic. Zájezd se uskutečnil za krásného slunného počasí.


Zámek Duchcov s expozicí Giacoma Casanovy

Zámek Duchcov leží asi 8 km jihozápadně od města Teplice. Můžeme zde zhlédnout především Valdštejnskou rodovou galerii, vojenskou zbrojnici a muzeum věnované osobnosti Giacoma Casanovy. Giacomo Casanova, slavný svůdník a světoběžník zde měl svůj služební byt coby společník a knihovník hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna. Casanova na zámku prožil posledních třináct let svého života. Na Duchcov zavítala také řada významných osobností světové politiky a kultury, jako např. kancléř Metternich, Goethe, Schiller nebo Beethoven. Celou trasou nás prováděl průvodce, který výklad prokládal humornými příběhy ze života na zámku.

Po prohlídce zámku Duchcov jsme se přesunuli do příjemné restaurace na dobrý oběd.

Zámek Ploskovice

Nedaleko Litoměřic se nachází jednopatrový zámek postavený pro Annu Marii Toskánskou, manželku toskánského vévody Gastona III. Dnešní podoba zámku v Ploskovicích pochází z 2. poloviny 19. století, kdy se upravoval pro rakouského císaře a posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Habsburského. Zámek sloužil jako letní sídlo a soukromá rezidence. Prohlédli jsme si zde sbírky nábytku, obrazů, skla a porcelánu, a nádherné nástropní malby významného českého malíře Josefa Navrátila. Při návštěvě ploskovického zámku jsme se prošli zajímavě řešeným zámeckým parkem s kašnami a rybníkem.

Tyto informace ze zájezdů chuchelských seniorů mohou posloužit i jako typ na rodinný výlet ostatním občanům Chuchle.

Poděkování všech spokojených účastníků patří panu řidiči Martinu Švecovi, Mgr. Martinu Melicharovi, paní Jitce Belčevové a paní Marii Nedvědové za přípravu a organizaci zájezdu.

Škoda, že o tyto zájezdy není větší zájem chuchelských seniorů, autobus by nás uvezl i více.

Těšíme se na další poznávací výlety.

Petr Daňhelka

klub seniorů

klub seniorů

klub seniorů