Výlet chuchelských seniorů do Jizerských hor

​        ​Úřad městské části  Velká Chuchle připravil pro chuchelské seniory krásný dvoudenní výlet do Jizerských hor, který se uskutečnil v sobotu 3.5. a v neděli 4.5. 2014.

Vystartovali jsme pohodlným autobusem v 8.30 h a nabrali směr Smržovka, kde jsme se ubytovali v hezkém penzionu Červená Karkulka. Po dobrém obědě jsme se vydali na cestu do Pěnčína, kde nás čekala prohlídka Kozí farmy, která se zabývá chovem koz a ovcí a zpracováním produktů z jejich mléka a je součástí Výletního areálu Pěnčín. V tomto areálu se nachází také sklárna s korálkovou dílnou a prodejnou bižuterie ze skleněných perlí. Po zajímavé prohlídce jsem se povozili vláčkem a pokochali jsme se krásnými výhledy. Nakonec jsme ještě s příjemnou paní průvodkyní navštívili historicky ceněný kostel sv. Josefa. Po návratu do Smržovky a občerstvení v cukrárně jsme dojeli a někteří došli pěšky do našeho penzionu. Město Smržovka by mohlo soutěžit ve své několikakilometrové délce o nejdelší město v ČR. Ten, kdo jel zpět autobusem se mohl po malé objížďce pokochat pohledem na historický viadukt vybudovaný italskými mostními staviteli v létech 1893 - 1894.  Na sklonku dne jsme poseděli po večeři při vínečku a v družné zábavě. Zlatým hřebem večera byla soutěž v šipkách, které se zúčastnilo několik odvážných, přestože  to byla pro mnohé z nás premiéra, ale užili jsme si to všichni, jak hráči, tak fandící publikum.

V neděli po snídani jsme naložili naše malá zavazadla a vydali se do Muzea obrněné techniky ve Smržovce. Přestože většina účastníků výletu byly ženy zaujal nás všechny zasvěcený výklad ředitele Ing.Jaroslava Janouška a 30 exponátů tanků a dělostřelecké techniky ze všech front 2.světové války. Obdivovali jsme práci zakladatelů muzea,  Ing. Janouška a pana Milana Klofáta a jejich mechaniků , spojenou se sháněním a nákupem exponátů a s jejich rekonstrukcí. Zaujatý výklad a zájem nás účastníků málem vyvolal neočekávané zdržení v nedělním programu. Posledním krásným zakončením výletu před návratem domů byla návštěva státního novogotického zámku Sychrov, jehož prohlídka se zasvěceným výkladem trvala celou hodinu. Obdivovali jsme úžasný mobiliář a zejména řezbářské práce Petra Buška a pracovníků jeho dílny,  stejně jako obrazovou galerii šlechtického rodu Rohanů, který má hlavní zásluhu na vybudování a udržování tohoto sídla. Zaujal nás stejně i zámecký anglický park se zahradní architekturou a staletými stromy. Plni krásných dojmů jsme se navrátili domů. Celý zájezd neměl chybu.

Naše velké poděkování patří organizátorce zájezdu, paní Petře Benčátové, panu starostovi Martinu Melicharovi a v neposlední řadě i našemu spolehlivému řidiči Martinu Švecovi.

Ing. Dana Růžičková a Zbyněk Vožniak

Kozí farma Pěnčín

Zámek Sychrov

Muzeum vojenské techniky

Penzion Červená karkulka

Zázračný pramen.

Muzeum vojenské techniky II.

Všichni účastníci výletu.