Výlet seniorů do Skanzenu

Dne 20.3. 2012 byl úřadem městské části uspořádán výlet pro seniory do skanzenu lidové architektury v Přerově nad Labem. Po příjezdu jsme byli krátce seznámeni s historií skanzenu. Samostatná prohlídka byla zajímavá, neboť jak domy, tak různé exponáty i život našich předků nám ve vzpomínkách přípomínalo, jak někteří pamatujeme z našeho dětství. Jako překvapení nám Ing. arch. Vokurka, který nás na výletě doprovázel vyjednal prohlídku zámku a parku Bon Repos v nedalekých Čihadlech. Přestože nebyl návštěvní den, zámek nám byl i s odborným výkladem zpřístupněn. V odpoledních hodinách jsem v pohodě dojeli domů, za což patří dík i panu řidiči. Moc se nám tento výlet líbil a už se těšíme na nějakou další akci, kterou pro nás připraví místní úřad.

Monika Krylová

skanzen1

skanzen2

skanzen4