Výroční valná hromada Chuchelského sokola

Jubilejní stodesáté výročí založení chuchelského Sokola si na výroční valné hromadě 10. března 2017 připomněli členky a členové této sympatické tělocvičné jednoty. Valnou hromadu zahájil starosta Sokola pan Miroslav Mendlík. Zprávu o bohaté činnosti za rok 2016 přednesla náčelnice jednoty paní Martina Schönbauerová. Zprávu tenisového oddílu přednesla jeho místopředsedkyně paní Zuzana Kosová.

Plán činnosti chuchelských Sokolů na letošní rok je opět velmi bohatý a jak již mnohokrát bylo dokázáno, dá se předpokládat, že bude splněn.

Jedním z tradičních bodů valné hromady bývá blahopřání jubilantům.

V diskusi vystoupil starosta Velké Chuchle p. Stanislav Fresl a také zástupce chuchelských hasičů. Zakončení večera probíhalo v příjemné náladě s hudbou, zpěvem a tancem.

V celé stodesetileté historii prožil chuchelský Sokol různá období. Byly to doby různé i hrůzné. Přejme Tělocvičné jednotě Sokol Velká Chuchle, aby se již nikdy ty hrůzné doby neopakovaly a chuchelský Sokol mohl klidně létat dál, vstříc dalším zážitkům a úspěchům.

S pomocí paní Schönbauerové text a foto Jan Zágler

f50249c8d6b88eaecd3cffac5921c001.jpg

74f1218c3aa8e0cfb22b2fe298659cb5.jpg