Výroční valná hromada členů Chuchelského Sokola

V pátek 26. února se členové chuchelského Sokola slétli ve svém stálém „hnízdě“ – sokolovně, aby na výroční valné hromadě zhodnotili práci jednoty za uplynulý rok 2015. Valnou hromadu zahájil a řídil starosta jednoty pan Ing. Miroslav Mendlík. Přítomní členové vyslechli zprávu o činnosti jednoty, ze které vyplynulo, že chuchelský sokol se za odvedenou práci nemusí stydět a právem na ní může být hrdý. Plán práce na rok 2016, který přednesla náčelnice paní Martina Schönbauerová je opět pestrý tak, jak jsme v posledních letech u chuchelských sokolů zvyklí. S uspokojením byla přijata i zpráva o hospodaření. Za zmínku určitě stojí i zpráva o činnosti tenisového oddílu, kterou přednesla paní Zuzana Kosová. Důležitým bodem valné hromady byla volba nového výboru, která měla hladký průběh. V podstatě staronový výbor bude pracovat ve složení : Ing. Miroslav Mendlík starosta, Martina Schönbauerová náčelnice, Ingrid Benešová hospodářka. Přejme novému výboru, aby se mu práce dařila a chuchelský sokol pod jeho vedením vykazoval stejně úspěšnou práci jako doposud.

Tradičním bodem jednání bylo blahopřání jubilantům. V diskusi vystoupili se svými pozdravy starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl a zástupce sboru dobrovolných hasičů, kterým byl pisatel tohoto článku.

Závěrem bych si dovolil chuchelskému Sokolu popřát aby se i nadále udržel v těch výšinách do kterých se mu podařilo vzlétnout a jeho let nebyl ničím rušen.

text a foto: Jan Zágler

047615d38509ba47d6d35e44d5bfc603.jpg

514fa7814b1a2dc191551d8d22429ca4.jpg

fb68c7e78ca191ed52b5f3a6b4415e0e.jpg