Informace z jednání 18.11. ohledně zjednosměrnění Radotínské a Mezichuchelské

Informace starosty

V dopolední hodinách úterý 18.11.2014 proběhlo jednání na ÚMČ Praha 16 - Radotín ohledně jednosměrek ve Velké Chuchli. Jednání se zúčastnili zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, TSK, Policie ČR, Úřadu MČ Praha - Radotín, odboru dopravy, starosty a zástupce starosty MČ Praha - Radotín, starosty MČ Praha - Velká Chuchle a Ing. Schůrka z ÚMČ Praha - Velká Chuchle.

Na jednání bylo dohodnuto odstranění současného dočasného dopravního značení a to do neděle 23.11.2014.

Toto rozhodnutí není konečné, neboť se musí vyřešit dopravní situace ohledně křižovatky ulic Radotínská, Dostihová, Mezichuchelská a Starochuchelská v souvislosti s železničním přejezdem.

Další schůzka je naplánována na 4.12.2014 opět na ÚMČ Praha 16. O výsledku Vás budu informovat.

S pozdravem.

Stanislav Fresl

ilustrační obrázek