Paní Věra Růžičková vystavuje v Senátu

Chtěli bychom vás informovat, že na 1. nádvoří Valdštejnského paláce se koná vernisáž výstavy Femina 2011, na které vystavuje i sochařka z Malé Chuchle paní Věra Růžičková. Výstavu pořádá Kancelář Senátu k 15. výročí trvání výtvarné skupiny Femina. Záštitu nad akcí převzala místopředsedkyně Senátu Alena Palečková. Výstava se koná ve Výstavní síni Senátu od 2. března do 17. dubna. Otevřeno je denně od 9 do 16 hodin, o víkendu se otevírá od 10 hodin. Vstup pro návštěvníky je volný. Výtvarná skupina Femina vznikla v r. 1994 z iniciativy sochařek O. Vohnoutové, V. Růžičkové a malířky M. Zábranské. Skupina je otevřena pro všechny výtvarné směry a kategorie, rozhodující je hodnota umělecké výpovědi a ochota ke spolupráci. Tvůrčí záměry vložila teoretička skupiny Míla Janečková do předmluvy katalogu, kterým se výtvarnice prezentovaly u příležitosti 10. výročí trvání skupiny v r. 2005.Skupina má za sebou řadu aktivit, které dokládají humanitní zaměření skupiny. Jako například finanční pomoc při povodních na Moravě v r. 1997 nebo výtvarné vybavení k dotváření interiérů Domovů pro seniory a nemocnice Motol v roce 1998.Skupina získala za svoji činnost řadu ocenění, mimo jiné Grant Nadace fondu výtvarných umění v r.1998 a Cenu Masarykovy akademie umění v r. 2004. Faktem zůstává, že výtvarná skupina Femina je nejdéle fungující českou ženskou profesionální skupinou. Je pozoruhodná i svým generačním rozpětím, data narození členek se pohybují mezi léty 1924 až 1959. Počet členek se s určitými proměnami pohybuje kolem patnácti. Mezi členkami skupiny jsou malířky, sochařky, medailérky, keramičky, grafičky a také textilní a oděvní výtvarnice.

senát 1

senát 2