Významné stromy v Malé a Velké Chuchli

Lipová alejV MČ Praha-Velká Chuchle je celá řada pozoruhodných stromů. Chodíme kolem nich, aniž bychom se zastavili a pokochali se jejich krásou, ať už v době, kdy kvetou nebo v období vegetačního klidu. Mnohé z nich jsou živými pamětníky celé řady událostí, spřádají se kolem nich příběhy a pověsti. Jiné stromy potkal smutný osud - pokácení, ať už to bylo z jakýchkoliv důvodů - bezpečí chodců, stáří stromu, napadení houbou nebo na druhé straně jako překážka stavby.

Významné stromy v Chuchli

A) PAMÁTNÉ STROMY

1) Lípa republiky na pozemku školy (1928)
2) Lípa Evropy (Černá rokle 2004)
3) Mateřská lípa (Mateřská škola, zasazena při otevření)
4) Jabloň Edie (na pozemku školy)
5) Dvě lípy u vorařského pomníčku v Malé Chuchli (21. 9. 2012)
6) Platan ve Zbraslavské ulici v Malé Chuchli

B) ZAJÍMAVÉ STROMY

1) Lípy v ulici Pod Akáty
2) Lípa u zastávky Kazínská
3) Jerlín u samoobsluhy
4) Topol v lomu
5) Ginkgo biloba na dvou místech v Chuchli
6) Stromy za čekárnou na nám. Omladiny
7) Panenská jabloň naproti úřadu (zbytek aleje ovocných stromů)
8) Lípy mezi závodištěm a vlakovou zastávkou Velká Chuchle
9) Cedr kanadský na nám. Chuchelských bojovníků
10) Duby u kostela sv. Jana Nepomuckého
11) Vrba mezi Chuchlemi
12) Lípa ve Starolázeňské ulici

C) NEEXISTUJÍCÍ STROMY

1) Jerlíny u přejezdu
2) Topoly u závodiště
3) Smuteční vrba na nám. Chuchelských bojovníků
4) Lípa velkolistá na Lahovské (nejstarší strom v Chuchli)
5) Ranná třešeň na Křižovatce

Převzato z webu praha16.cz, autor: T. Hromádka

Významné stromy v Chuchli