Výzva k podání petice proti zrušení linky 172

Vážení občané,

chtěl bych vás informovat, že spol. ROPID společně s Magistrátem hl. m. Prahy hodlá i přes naše permanentní a razantní protesty zrušit autobusovou linku 172 včetně vložených spojů a nahradit ji posílenou linkou 244. Já i ostatní členové Zastupitelstva MČ s tímto postupem zásadně nesouhlasíme, neboť Velká Chuchle by přišla o svou tradiční linku, která již po více než 40 let přepravuje naše občany a do obce prostě patří. Důležitějším a závažnějším problémem je především ztráta komfortu cestování pro naše občany, neboť zde existuje oprávněná obava, že autobusy přijíždějící zejména od Radotína budou plně obsazeny. Včera k tomuto problému přijalo chuchelské Zastupitelstvo usnesení následujícího znění: "ZMČ zásadně nesouhlasí se zrušením historické linky č. 172 především z důvodu zhoršení dopravní obslužnosti včetně zrušení vložených spojů a zhoršení komfortu cestujících a požaduje vyvolat jednání s kompetentními orgány MHMP, pro tyto účely vytvořit podpisové archy v souladu s petičním zákonem". 

Na základě přijatého usnesení si vás proto dovolujeme požádat o pomoc při řešení tohoto problému. Rádi bychom totiž jako formu nesouhlasu iniciovali petici proti zrušení linky 172.  A jelikož naší snahou je získat co nejvyšší počet podpisů, který by ze zákona přinutil kompetentní orgány Magistrátu a spol. ROPID se tímto problémem zabývat, žádáme vás o podpis této petice.

Petiční archy naleznete na sekretariátu ÚMČ v ulici U Skály 262/2, v samoobsluze, v Základní škole Charlotty Masarykové a v kiosku na Nám. Omladiny. 

Mgr. Martin Melichar, starosta MČ

   

bus