Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení zakázky malého rozsahu "Demolice objektu družiny"