Výzva k podání návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“

VÝZVA

Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2, IČ: 00231185

v y z ý v á

zájemce k podání návrhů na uzavření Smlouvy o dílo na opravu vnitřních prostor bytové jednotky nacházející se v suterénu činžovního domu „Vila-Vojtěška“ U Bažantnice č.p. 264, Praha 5, Velká Chuchle

Technické podklady k výběrovému řízení č.2/2008 budou zájemcům na vyžádání zaslány, případně budou k dispozici na adrese U Skály 262/2, Velká Chuchle, stavební odbor ( kontakt tel 257 940 325 nebo mobil. 602191597, Ing. Petr Schůrek ) ve dnech Pondělí, Úterý a Středa vždy od 9:00 do 13:00 hodin. Všem zájemcům bude po předběžném telefonickém vyžádání umožněna prohlídka předmětné bytové jednotky a to po dohodě se současným uživatelem.

Uzávěrka výběrového řízení pro podání závazných návrhů je stanovena na pondělí 17. prosince 2008 v 11:00 hodin.

Závazné dokumenty
1. Řád výběrového řízení č. 2/2008
2. Přílohy
2.1. formulář „Souhlas s řádem výběrového řízení“,
2.2. formulář „Návrh na uzavření Smlouvy o dílo“,
3. Technické podklady

Stanislav Fresl v.r., starosta

Řád výběrového řízení
Příloha č 2 - Souhlas s Řádem výběrového řízení
Příloha č.2 - Návrh na uzavření smlouvy o dílo
Technické podklady