Výzva na zpracování arch. studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu ZŠ...

VÝZVA


Městská část Praha -Velká Chuchle se sídlem Praha 5, U Skály 262/2,
IČ: 00231185

v y z ý v á

zájemce na zpracování architektonické studie a podání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na přístavbu pavilonu Základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská ul. č.p. 240 ve Velké Chuchli

 

Základní zadání soutěže tvoří přílohu této výzvy, technické podklady ke zpracování studie jsou zájemcům k dispozici na stavebním odboru ÚMČ Velká Chuchle, U Skály 262/2, Praha 5, vždy v pondělí až čtvrtek 8.00 až 14.00 hod.
Po celou dobu konání soutěže bude na základě předchozí telefonické dohody s Ing. Michaelou Benešovou mobil 728048045 nebo Ing. Petrem Schůrkem mobil 774648951 zajištěna pro zájemce osobní prohlídka areálu ZŠ.


Konečný termín pro doručení zpracovaných architektonických studií a podání cenových nabídek na zpracování projektové dokumentace je stanoven na pondělí 25. října 2010 ve 12.00 hodin.

Vyhodnocení obdržených studií a nabídek proběhne neprodleně ještě téhož dne odpoledne
výsledek soutěže bude zpracovatelům následně oznámen písemně do 7 dnů.

 

Ve Velké Chuchli dne 29.9.2010

 


Stanislav Fresl, v.r.
starosta

 

  • Typ Název souboru Velikost
  • soubor typu "doc" Zadání 25.5 kB