Zábradlí v ul. Strmý vrch

4.8.2021

Stavba RD vč. napojení garáže na komunikaci byla povolena za funkčního období minulého vedení a přítomnosti bývalého referenta stavebního odboru, a to bohužel bez připomínek. Takto byla stavebním úřadem Prahy 16 i zkolaudována. Proto následně nebylo možné požadovat po stavebníkovi žádnou nápravu. V prvním návrhu bylo i vytvoření schodů, ale ty se do prostoru mezi garáž a vstup na pozemek nevešly. Jediné možné řešení pro zajištění bezpečnosti chodců proti pádu, bylo takto umístit zábradlí.