Žádost o propůjčení fotografií

7.6.2012

Vážení občané, pro účely jednání s Magistrátem hl. m. Prahy ohledně konečného dořešení problematiky protipovodňových opatření v Malé Chuchli Vás prosíme, pokud vlastníte fotografie z povodní 2002, kde je zobrazeno přelití Vltavy do Malé Chuchle přes Stakonickou ul., zda byste nám je nepůjčili jako podklad pro jednání s MHMP. ÚMČ Praha - Velká Chuchle