Žádost o obezřetnost při přecházení kolejí

31.8.2021

V zájmu zachování bezpečnosti na železničním přejezdu, žádáme občany o obezřetnost při přecházení kolejí mimo jiné v době, kdy zabezpečovací zařízení (světelná a zvuková signalizace) nesignalizuje, jde o situaci, kdy se po vyloučených kolejích v čase 8 - 17 hodin pohybuje stavební mechanizace a hrozí tedy případný střet. Žádáme, aby veřejnost nevstupovala do kolejiště bez souhlasu pracovníka stavby, který je vždy přítomen k regulaci pohybu pěších.

Děkujeme za pochopení.