Žádost o úpravu směrné části ÚP – mezi ulicemi Novochuchelská a Na Hvězdárně.

20.3.2013

Na poz. 561/1,561/2,561/3 v k.ú. Velká Chuchle

Na Zastupitelstvu 25.3. v 18.00 se bude projednávat žádost o úpravu směrné části ÚP. Předešlá žádost byla z kódu využití B na D (ZMČ v prosinci s úpravou nesouhlasila). Současná žádost je z kódu využití B na C. Zjednodušeně jde o žádost navýšení hustoty zástavby.

Ve studii se jedná půdorysně o segment, který je prakticky navržen na zastavitelné části pozemku tj. výřez kruhu, hmotově je výstavba navržena v různých výškách , max. výška části je suterén a tři podlaží, suterén je zhruba posazený na terén pod ul. Novochuchelskou. Z ulice Novochuchelské by toto nejvyšší podlaží bylo cca 2,5 podlaží od roviny ul. Novochuchelské. Vjezd do parkoviště je navržen z ul. Na Hvězdárně pod objektem Telecomu. Dohromady by v objektu mělo být cca 18 bytů s dalším zázemím.

Případně by se v ve studii navržených - hmotách měl později odvíjet i samostatný povolovací proces.

Investor přes žádost o uveřejnění nesouhlasí se zveřejněním grafické části na těchto stránkách….

Ing,arch. David Vokurka – zástupce starosty