Rodinné centrum v Chuchli se představuje

Oficiální založení spolku „rodinné centrum CHUCHLE"

Rodinné centrum CHUCHLE představuje svoje oficiální logo, cíle organizace a kontakty.

Vážení spoluobčané,

jistě jste zaznamenali články, kde jsem vyzývala další zájemce o pomoc se zrozením rodinného centra v Chuchli. Díky podobně aktivním rodičům (hlavně maminkám, ale nechyběli ani taťkové) se podařilo uspořádat na jaře skvělý maškarní bál pro děti. Další aktivitou v loňském roce byla výtvarná dílna pro děti od 2 do 4 let, které ještě nenavštěvují školku, ale už oceňují dětský kolektiv. Nabízeli jsme i cvičení pro maminky s kočárky nebo výlety do přírody. Zájem maminek mě nepřekvapil. Chuchle totiž opravdu dlouhodobě zcela postrádá zázemí pro děti od 0 - 3 let. V dlouhodobé perspektivě, pak logicky bude chybět i zázemí pro školáky. Ne každý má čas děti vozit z jednoho kroužku na druhý a kapacita školy na volnočasové aktivity není nafukovací.

Tyto všechny důvody nás vedly k tomu, že jsme nepolevily a v týmu - Věra Formanová, Jaroslava Wiedermannová, Tereza Matásková a Dana Nývltová jsme požádaly o oficiální zápis spolku „rodinné centrum CHUCHLE" do obchodního rejstříku. Spolek bude neziskovou organizací a má za cíl pomáhat sdružovat rodiny s dětmi. Do budoucna bychom se rády zaměřily i na mezigenerační propojení, protože např. marmelády od babiček jsou vždycky ty nejlepší a kdo jiný by nás to měl naučit než právě babičky. A taková píšťalka z proutku - kdo z vás ji umí udělat? Můj děda uměl parádní.

Ve školním roce 2014/2015 bude „rodinné centrum CHUCHLE" působit v prostorách kulturního centra K8 ve Velké Chuchli. Prostory zde jsou využívány velice zřídka a přitom nabízejí netušené možnosti. Na jejich kultivaci se stále pracuje a můžete se zapojit i vy. Sál může fungovat jako herna pro nejmenší, ale i jako zázemí pro volnočasové aktivity pro děti školou povinné. V neposlední řadě se sem vejdeme s různými blešími trhy, tvořivými dílnami nebo maškarním plesem.

Letáčky s programem rodinného centra budete pravidelně nacházet na webových stránkách obce nebo nástěnce v objektu s místní knihovnou. Pokud si přejete být zařazeni do seznamu příjemců aktuálních zpráv emailem, pište na info@rcchuchle.cz a napište nám. Hlavním komunikačním kanálem ale budou webové stránky centra jako takového - www.rcchuchle.cz. Stránky jsou v tuto chvíli ve výstavbě a o jejich plném zprovoznění vás budeme informovat. V současné době je pro veškeré dotazy funkční email info@rcchuchle.cz. Program pro školní rok 2014/2015 bude mít finální podobu koncem prázdnin. V září pak pro vás budou připraveny ukázkové hodiny.

Ráda bych touto cestou poděkovala úřadu za podporu, co se týče poskytnutí prostor, paní Lucii Trnobranské za čas věnovaný našim letáčkům a grafice vůbec.

Věříme, že naše šipky vás dovedou do zdárného cíle a snad vám pomůžeme lépe zvládnout váš čas.


Za rodinné centrum CHUCHLE

Věra Formanová

RC Chuchle - logo