Zápis č.10/2023 ze zasedání ZMČ konaného dne 30. 10. 2023

6.11.2023