Zápis č.6/2023 z mimořádného zasedání ZMČ konaného dne 31. 5. 2023