Zápis dětí do 1. třídy základní školy

Ve čtvrtek, pátého dubna se konal zápis žáků do první třídy základní školy Charlotty Masarykové.

Zájem byl opět velký. Děvčátka i chlapci, kteří v doprovodu rodičů k zápisu přicházeli, dostávali pořadová čísla, podle kterých byli k zápisu voláni. Zápis se konal ve třech třídách a jedna třída sloužila jako kreslírna, ve které budoucí žáčci kreslili obrázky podle své představy. Ty potom sebou nosili k zápisu. U zápisu samotného, zatím co rodiče vyplňovali s jednou paní učitelkou dotazník, druhá paní učitelka se věnovala žáčkovi. Za dobu mojí přítomnosti se vše odehrálo v pohodě a bez slziček. Na budoucích prvňáčcích byla vidět dobrá práce mateřské školy.

Podle vyjádření ředitelky základní školy, se k zápisu dostavilo padesát žáků. Předpokládá se, rodiče šesti žáků budou požadovat pro své dítě odklad. Pokud dobře počítám a nic se již nezmění mělo by v září nastoupit do první třídy čtyřicet čtyři žáků. Takže to vyjde opět na dvě třídy.

Nastávajícím prvňáčkům si dovoluji popřát, aby si ještě těch několik zbývajících měsíců užívali v pohodě mateřskou školu a v září nastoupili do prvních tříd bez obav a bez pláče.

Text a foto Jan Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler

Foto J. Zágler