Zápis do mateřské školy probíhal v klidu

V porovnání s minulými roky, probíhal zápis do mateřské školy, který se konal 5. dubna v klidu. Rodiče s dětmi, někteří bez dětí, přicházeli v určitých intervalech, takže se tentokrát v předsíňce před ředitelnou, kde byly připraveny pro čekající děti různé hračky, netvořila fronta netrpělivě čekajících. Jako památku na zápis si budoucí žáčci odnášeli hezkou berušku, kterou vyrobili současní žáci školy za asistence svých učitelek. Na závěr radostná zpráva. Podle slov ředitelky školky paní Aleny Kučerové budou všechny děti splňující kritéria a věk tří let od srpna 2016 přijaty, pro školní rok 2016 / 2017. K tomu ještě paní ředitelka dodává, že velkou zásluhu na počtu přijatých dětí má přístavba nové třídy.

Všem přihlášeným dětem přejme, aby se jim ve škole líbilo.

Text a foto: Jan Zágler

73169a9e7771646078d553b8e157dc4e.jpg

37364b5a2403b02312371ca19be98cff.jpg

d6d66a611412424e5911e08dbf686465.jpg

8ae9e1741a2c582071537fbef0d5cd6b.jpg