Zápis do MŠ 2015

Informace o zápisu žáků do mateřské školy, který proběhl 11.3. letošního roku, byly sice uveřejněny na webových stránkách úřadu, ale vzhledem k tomu, že někteří občané nemají možnost zmíněné stránky sledovat, dovolujeme si podat vám informace touto cestou.

K zápisu se dostavilo 58 rodičů s dětmi. Dva uchazeči neměli trvalé bydliště V Malé a Velké Chuchli, 17 dětí bylo mladších tří let. Požadovaná kritéria splnilo 39 dětí. Pro školní rok 2015 / 2016 je volných 25 míst. V současné době řeší starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl společně s místostarostou panem Martinem Šimkem jak zvětšit kapacitu školy, aby se dostalo na co největší počet přihlášených dětí, kteří splňují požadovaná kritéria. Nejvýhodnější variantou by byla přístavba jedné třídy. Stejně jako rodiče přihlášených dětí tak i vedení mateřské školy s napětím čekají na konečné rozhodnuti. Věřme, že oba jmenovaní, starosta i místostarosta najdou takové řešení, které uspokojí co největší počet uchazečů a zároveň zahladí vrásky na čele kolektivu pracovnic mateřské školy.

Jan Zágler

Zápis do MŠ 2015 - č. 1, Foto: Jan Zágler

Zápis do MŠ 2015 - č. 2, Foto: Jan Zágler

Zápis do MŠ 2015 - č. 3, Foto: Jan Zágler

Zápis do MŠ 2015 - č. 4, Foto: Jan Zágler

Zápis do MŠ 2015 - č. 5, Foto: Jan Zágler