Zarůstání potoka Vrutice

K zarůstání potoka Vrutice ve Velké Chuchli

Někteří občané se již od jara začali ptát na to, proč se neudržuje potok tak jako dříve, proč se nechává zarůst? Situaci jsme probírali vícekrát se správcem vodních toků příslušného odboru magistrátu. Poprosil jsem o stanovisko, které relevantně popíše záměr správce potoka a stav, který se údržby toků týká: …

________________________________________

Otázka:

Co se týká potoka Vrutice ve VCH. Problém je ten, že jsou občané překvapeni tím, že tok obrůstá a to i v místech , kde je koryto vydlážděné.

Jako rodák vím jak potok vypadal např. před tím, než byla v obci kanalizace. Mydlinky z praček plus další odpadní vody vytvářely sterilní koryto, které bylo pěkně čisťounké. Ten ,,čistý,,  potok mají lidé stále v myslích zafixovaný.

Také donedávna zde byl pracovník, který koryto vybíral.  Možná  máte v úmyslu nechat potok více přírodě, lidé si však stěžují na zápach( čističky ve Slivenci ?…).

Bohužel jsem laikem a netroufnul bych si a nedokážu vaše záměry ( správce) s potokem a údržbou relevantně vysvětlit.

Je fakt, že obrůstání v dlážděných místech bude mít za následek postupnou destrukci kamenného koryta.

Neberte to jako kritiku ( kritika občanů jde na naši hlavu), jen bych se chtěl dopátrat záměru nebo trendu údržby, který je asi nyní běžný pro vodní toky v Praze.

Ing.arch. David Vokurka

Zástupce starosty MČ Praha - Velká Chuchle

Odpověď:

Ohledně potoka Vrutice je trvale neudržitelné, aby jeden pracovník neustále čistil několik km potoka, když náš odbor má ve správě více jak 250 km vodních toků. Každá údržba musí být dobře prováděná, ale zároveň smysluplná a všem tokům by měla být věnována stejná péče.

To, že potok zarůstá trávou ničemu nevadí, naopak zeleň přímo ve styku s vodou pomáhá k jejímu čištění. Problém by byl, kdyby tam začali růst stromy, ale ty jsou pravidelně odstraňovány.

Ing. Jiří Karnecki

odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP

oddělení péče o zeleň - správa vodních toků

Jungmannova 35, Praha 1

________________________________________

Tuším, že mnoha lidem tento stav vadí, přiznám se že v této věci nemám vyhraněný názor.

Ing.arch. David Vokurka

Zástupce starosty MČ Praha - Velká Chuchle

potok Vrutice 1

potok Vrutice 2

potok Vrutice 3