Zasedala Bezpečnostní rada hl.m. Prahy

10.3.2020

V reakci na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR dnes v odpoledních hodinách jednala Bezpečnostní rada hl. m. Prahy. Přijala několik nařízení a doporučení ve vztahu ke školství, městské dopravě, příspěvkovým organizacím města a dalším oblastem. Jejich přehled uvádíme:

Bezpečnostní rada hlavního města Prahy vzala na vědomí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví.
Bezpečnostní rada hlavního města Prahy v tuto chvíli nedoporučuje uzavření základních uměleckých škol, ani domů dětí a mládeže.
Bezpečnostní rada kraje nedoporučuje uzavření mateřských škol, jeslí a dětských skupin.
Bezpečnostní rada hlavního města Prahy dala pro školy a jejich učitele doporučení, aby žákům připravili domácí výuku a pravidelně jim zasílali učivo a úkoly.
Bezpečnostní rada hlavního města doporučila dokončit již započaté lyžařské turnusy a školy v přírodě.
Bezpečnostní rada hlavního města v tuto chvíli nedoporučuje uzavření Galerie HMP, Muzea HMP, Planetária HMP, vnitřních prostor Národní kulturní památky Vyšehrad, Městské knihovny kromě Ústřední knihovny, pokud naplní požadavky dané mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.
Bezpečnostní rada hlavního města požádala Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), aby vybavil vestibuly metra dezinfekčními prostředky. Bezpečnostní rada žádá DPP, aby důkladně dbal na zvýšenou dezinfekci všech vozidel.
Bezpečnostní rada hlavního města nařídila uzavření interiérových expozic v ZOO Praha. Rada doporučila Botanické zahradě hlavního města, aby zajistila omezený počet návštěvníků v interiérových expozicích.
Bezpečnostní rada hlavního města Prahy doporučila limit pro návštěvu bazénů, které zřizuje (například Na Šutce, Strahov) na sto aktuálních návštěvníků.
Bezpečnostní rada hlavního města doporučuje neuzavírat halu 22 Holešovické tržnice jako stabilní místo prodeje potravin.
Bezpečnostní rada hlavního města Prahy žádá občany o dodržování stávajících doporučení, zejména těch týkající se osobní hygieny.
Bezpečnostní rada hlavního města bere na vědomí, že budou zrušeny školní linky.
Bezpečnostní rada hlavního města vyzývá Bezpečnostní radu státu, aby vyřešila nedostatek pracovníků na informačních linkách Hygienické stanice hl. m. Prahy.
Navržená opatření a doporučení platí od nynějška do odvolání.

1