Zastupitelstva se dnes nekonala

8.6.2020


Dnes se měla konat dvě zastupitelstva. Jedno z nich bylo nedokončené, kdy se na posledním jednání část zastupitelů za ODS a ANO v průběhu jednání svévolně zvedla, aby tak snížila usnášeníschopnost zastupitelstva a tím zastupitelstvo ukončili. Stejní zastupitelé - Klán, Fresl, Piskáček, Křen, Dušek /ODS/ a Špaňhel /ANO/ se rozhodli v obstrukcích dnes pokračovat, když si odmítli na zastupitelstvu nasadit ochranu úst. Stejně tak i někteří z přítomné veřejnosti. Vyzvala jsem je, aby si roušky nebo jinou ochranu úst nasadili, neučinili tak. Z těchto důvodů nemohlo být jednání zastupitelstva zahájeno, protože tímto svým chováním se rozhodli ohrožovat zdraví ostatních spoluobčanů. Je to zrovna od nich překvapující, když až na výjimku jsou všichni důchodcovského věku a očekávala bych, že si zdraví svého i ostatních budou vážit.
Ministerstvo zdravotnictvím svým opatřením stanovuje, že ve vnitřních prostorách je zakázán pobyt bez ochranných prostředků. Navíc Ministerstvo vnitra jasně stanoví svými pokyny, jak mají zastupitelstva v těchto dnech probíhat. Krajním opatřením je vymáhání této povinnosti i přivoláním policie. Je možné, že pokud budou tímto způsobem tito rádoby zastupitelé bojkotovat další jednání a chod městské části, že se někdy dočkají....
Postoj těchto zastupitelů byl zjevně obstrukční, protože roušky měli s sebou, v ruce nebo na krku a při odchodu z K8 si je na odchod nasazovali ?!
Ale mě vlastně jejich chování zase tak moc nepřekvapilo, protože to byli právě totožní pánové, kteří v době vyhlášeného stavu nouze v době Koronaviru, žádného z nich nenapadlo, že by se měli zapojit do pomoci občanům své městské části, ve které jsou zastupitelé, nenabídli pomoc, aby se jako spoustu jiných dobrovolníků zapojili do distribuce dezinfekce, roznášení či šití roušek, zajišťování nákupů, ad., prostě to, co jiní považovali za normální a já dobrovolníkům za to moc děkuji a vážím si jich. Zato po pánech zastupitelích Špaňhelovi, Freslovi, Klánovi, Křenovi, Duškovi, Piskáčkovi se v době Koronaviru slehla zem. Tito pánové nejsou Vaši zástupci, nejsou Vaši zastupitelé, pamatujte si to! Jde jim jen o sebe a jejich ego a bojkotují zastupitelstvo, kde mají být řešeny důležité finanční a majetkové záležitosti Chuchle.
Lenka Felix, starostka

1