Plán zimní údržby

Vážení občané Velké a Malé Chuchle,

jménem řídícího štábu zimní údržby si Vás dovoluji upozornit na zveřejnění Plánu zimní údržby na rok 2015, který byl schválen na zasedání ZMČ dne 24.11.2014 usnesením č. 2/2014 (bod 2/11) týkající se zajištění sjízdnosti a schůdnosti vybraných komunikací ve vlastnictví HMP svěřených do správy MČ Praha - Velká Chuchle, a to v souladu se zákonem o pozemních komunikacích a příslušnými vyhláškami HMP (viz. Plán zimní údržby MČ Praha - Velká Chuchle).

Zimní údržba byla zahájena v pondělí dne 1.12.2014 a bude ukončena v úterý dne 31.3.2015. Chodníky i místní a účelové komunikace jsou rozděleny jako v minulosti dle pořadí důležitosti, přičemž schůdnost a sjízdnost bude zajišťována dle potřeby v pracovních dnech od 6.00 do 16.00 hodin, o víkendech a svátcích dle pokynů řídícího štábu. K zabezpečení svépomocného provádění zimní údržby chodníků občany Velké a Malé Chuchle byla zřízena tři odběrná místa s uskladněným, volně přístupným posypovým materiálem, a to v ulicích Dubnická, Nad Drahou a V Lázních.

Při této příležitosti bych chtěl požádat všechny řidiče a majitele osobních automobilů o toleranci a shovívavost proto, aby v průběhu zimní údržby komunikací zejména v ulicích užšího profilu (např. Pod Akáty, Na Mrázovce, Nad Drahou aj.) byl umožněn průjezd úklidové technice (zachování jízdního pruhu o šířce 2,2 m pro pluh odklízející sníh) uvolněním zde zaparkovaných vozidel a také ostatní občany o pomoc a spolupráci při úklidu sněhu, námrazy apod. z chodníků přilehlých k jejich nemovitostem podle osobních možností.

Ing. Vilém Schulz - tajemník ÚMČ

Ilustrační foto - ul. Starochuchelská v zimě