Zjednosměrnění části ulice Dostihová ve Velké Chuchli

30.7.2015

Z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v křižovatce ulic Radotínská -Dostihová - Mezichuchelská - Starochuchelská, umístěné v blízkosti železničního přejezdu, dojde k připravovanému zjednosměrnění ul. Dostihové směrem od křižovatky u železničního přejezdu k ul.Starolázeňská

Zamezením vjezdu do uvedené křižovatky z ulice Dostihová zároveň dojde ke zjednodušení průjezdu křižovatkou.

Podle sdělení zhotovitele budou práce na změně dopravního režimu probíhat 3.- 4.8.2015.

ÚMČ