Chuchle obhájila 1. místo v soutěži Zlatý Erb

V soutěži Zlatý Erb 2013 o nejlepší webové stránky obce v Praze získala Velká Chuchle 1. místo a obhájila tak prvenství z minulého ročníku.

Na druhém místě se umístil web Dolních Počernic a na třetím web Městské části Troja.

V kategorii nejlepší webová stránka města v Praze je pořadí následující - první místo Praha 12, druhé Praha 2 a třetí místo Praha 7.

Pozornost si zaslouží také vítěz soutěže JuniorErb 2013 Dominik Hanzlík z Prahy 4 - žák 7. třídy ZŠ a jeho projekt třídních školních stránek http://skvelatrida.webnode.cz/.

Vítězové jednotlivých kategorií se zúčastní také celorepublikového finále, jehož výsledky budou oznámeny 8.4.2013 v Hradci Králové.

Další podrobnosti zde.

ÚMČ

Předávání diplomu za 1. místo pro Velkou Chuchli

Závěrečný přehled všech oceněných