05. ZMČ ze dne 22.6.2020 (řádné ZMČ č. 3)

ZMČ ze dne 22.6.2020 (řádné ZMČ č. 3) - 1. část

ZMČ ze dne 22.6.2020 (řádné ZMČ č. 3) - 2. část

Po poslední přestávce, vyhlášené ve 20:45 hodin, došlo k technické závadě na routeru poskytovatele internetové konektivity, vzhledem k několikahodinové zátěži streamováním videa. Tuto závadu se do konce jednání ZMČ nepodařilo odstranit, a zbytek záznamu proto chybí.

Po navýšení přenosové rychlosti internetu bude do přištího jednání ZMČ ještě vyměněn router za výkonnější. Rovněž bude v záloze mobilní datová linka.