Změna zákona o cestovních dokladech

18.5.2011

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy Evropské unie, nebude možné do cestovního dokladu rodiče zapisovat údaje o dětech.
Upozorňujeme tímto na změnu zákona o cestovních dokladech, dle které nebude možné od 01.07.2011 provádět zápisy dětí - občanů mladších 10 let do cestovních dokladů rodičů ani provádět změny těchto zápisů (změna jména, příjmení zapsaného dítěte). Od tohoto data občan mladší 10 let, který bude cestovat spolu s rodičem a nebude zapsán v jeho cestovním dokladu, musí mít vlastní cestovní doklad. Občan mladší 10 let cestující do zahraničí bez rodiče, v jehož cestovním dokladu je zapsán, musí mít vlastní cestovní doklad.
Do cestovního dokladu rodiče lze zapsat údaje o dítěti - občanu mladším 10 let pouze do 30.06.2011. Platnost všech zápisů dětí v cestovním dokladu rodičů končí dne 26.06.2012. Tímto cestovním dokladem je cestovní pas, diplomatický pas, služební pas a cestovní průkaz. Cestovní průkaz vydává zastupitelský úřad občanům např. při ztrátě, odcizení cestovního pasu pro jednotlivou cestu - návrat do České republiky.
Doporučujeme všem, kteří plánují cestu do zahraničí, aby s dostatečným časovým předstihem zkontrolovali platnost svého cestovního pasu. Kapacita zařízení pro podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnou zónou a s biometrickými prvky je omezená, rychlost systému pracovnice oddělení cestovních dokladů nemá možnost žádným způsobem ovlivnit. Pořízení fotografického záznamu obličeje malých dětí je časově náročné.

Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Prahy 16 má od 01.05.2011 rozšířené úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00 - 12.00 a 12.30 - 14.00 hod., pátek 8.00 - 12.00 hod..

 

ae495b9c696c27aeb47e8e35bd945375.jpg