Zneplatnění provizorního dopravního značení

17.7.2020

Z důvodu omezení na železničním přejezdu bude ode dne 17.7. do 7.8.2020 zneplatněno provizorní dopravní značení „Zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy" v ulicích Na Lahovské, Nad Chuchlí, K Višňovému sadu, Pod Akáty, Na Mrázovce, nám. Omladiny a K Vápence.

Vzhledem ke krádežím a ničení tohoto dopravního značení bude dne 8.8. veškeré toto značení opraveno a vráceno.

Dopravní obslužnost