Zpráva o činnosti Městské policie- září


V měsíci září bylo strážníky MP, kromě běžných kontrolních činností, uskutečněno i několik kontrol a opatření, zaměřených na určitý druh nedodržování zákona a vyhlášek hl.m. Prahy.
V prvním týdnu byl, vzhledem k začátku školního roku, posílen dohled u přechodu v ulici Starochuchelská, a to nejen v ranních hodinách, ale i v době ukončení vyučování. V součinnosti s jízdní skupinou bylo období od 4.9 2011 do 23.9.2011 uskutečněno několik kontrol v oblastech kam se jinak než pěšky nebo na koni hlídka nedostane, ať již v ulici V dolích, či v lesních oblastech kde byla obava z výskytu společensky nepřizpůsobivých osob a narkomanů. Strážníky bylo při těchto kontrolách zkontrolováno 12 osob a následně prověřeny v databázi hledaných s negativním výsledkem. Pokud se tyto osoby dopouštěly protiprávního jednání, byl s nimi na místě přestupek vyřešen a osoby vykázány z míst kde k přestupku docházelo. Při těchto opatřeních bylo sebráno 6 ks. injekčních stříkaček a materiálu infekční povahy.
V ulici Radotínská byly prováděny kontroly se zaměřením na nerespektování dopravního značení upravující vjezd nákladních automobilů. V souvislosti s touto problematikou bylo uděleno 9 blokových pokut a v jednom případě byl přestupek oznámen k dořešení. Kontroly se nevyhnuly ani probíhající stavbě v ulici Na Hvězdárně. Zde strážníci zjišťovali zda vozidla dodržují stanovenou trasu přepravy materiálu s pozitivním výsledkem, neboť zde nedochází k jakémukoli porušení pravidel silničního provozu.
Za měsíc září bylo řešeno jen několik vážnějších přestupků v oblasti dopravy, přesto je ze strany řidičů stále co vylepšovat a při zastavování a parkování by bylo dobré přemýšlet nad svojí bezpečností a hlavně nad bezpečností přepravovaných osob - hlavně dětí. V nočních hodinách bylo strážníky řešeno 2 x rušení nočního klidu, ale po domluvě se vše uklidnilo a znovu byl nastolen pořádek.
Ve Velké Chuchli bylo také řešeno pálení kabelů a v této souvislosti kontrolováno 5 osob a následně řešeny blokovou pokutou.
Celkově bylo v měsíci září strážníky řešeno 18 přestupků proti veřejnému pořádku a 73 přestupků v dopravě. Následná činnost se zaměří na dodržování dopravního pořádku, vzhledem k narůstajícímu počtu prohřešků, kterých se dopouštějí jak místní řidiči, tak řidiči pouze projíždějící a dále i chodci, kteří by si měli uvědomit, že se jedná hlavně o jejich bezpečnost a že na nemocničním lůžku už je pozdě říkat si, že přechod není k ničemu, že v té zatáčce se dá přejít také.

 


Strážníci: Kadlec, Trojanský - okrskáři Velká a Malá Chuchle

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Městská policie hl. m. Prahy
Obvodní ředitelství Praha 5

 

 

Městská policie