Velkou Chuchlí zněly zvony

Nově zvoleným členům chuchelského zastupitelstva se podařilo zajistit pěkný kulturní zážitek, v podobě unikátní mobilní zvonohry známého zvonaře pana Petra R. Manouška. Po dvouleté přestávce se 26.prosince dopoledne v areálu Kazínská 8 představil tento výjimečný hudební nástroj sestavený s padesáti sedmi různě velikých zvonů. Největší zvon f1 váží 860 kg a nejmenší d6 - 5 kg.. Hmotnost zvonů je 4 750 kg.

Ještě dříve, než starosta Velké Chuchle pan Stanislav Fresl přivítal přítomné posluchače, jichž se sešel opravdu pěkný počet, krátká sněhová přeháňka jakoby chtěla připomenout Vánoční čas. Několika slovy přivítal přítomné i tvůrce a majitel mobilní zvonohry pan Petr R. Manoušek. A potom se již pod rukama a nohama hráče na zvonohru pana Radka Rejška rozezněly zvony a přítomní posluchači se při svařeném vínu a čaji, zajištěném restaurací U Václava mohli zaposlouchat do hezkých melodií, které ze zvonohry vycházely.

Velmi početná návštěva této neobyčejné hudební produkce svědčí o tom, že rozhodnutí o pozvání mobilní zvonohry bylo správné. Věřme, že i další rozhodnutí našich zastupitelů budou správná a ku prospěchu Velké Chuchle a jejích občanů.


Jan Zágler

Mobilní zvonohra - foto č. 1. Autor: Jan Zágler

Mobilní zvonohra - foto č. 2. Autor: Jan Zágler

Mobilní zvonohra - foto č. 3. Autor: Jan Zágler

Mobilní zvonohra - foto č. 4. Autor: Jan Zágler

Mobilní zvonohra - foto č. 5. Autor: Jan Zágler

Mobilní zvonohra - foto č. 6. Autor: Jan Zágler

Mobilní zvonohra - foto č. 7. Autor: Jan Zágler