Zvýšená bezpečnostní opatření v Praze

Pražská policie od včerejšího dne posiluje běžný výkon služby v ulicích metropole. Na těchto zvýšených opatřeních se spolu s policisty podílí i strážníci městské policie a od dnešního rána i příslušníci Armády ČR. Příslušníci armády budou plnit úkoly Policie ČR, tudíž budou mít stejná oprávnění i povinnosti jako policisté.

Společné hlídky policistů a vojáků budou v následujících dnech a týdnech působit v těch nejrizikovějších lokalitách z hlediska vyšší koncentrace osob (nádraží, prostředky MHD, náměstí apod.). Zaměřovat se budou na prohlídky podezřelých prostor, kontroly volně odložených zavazadel a vytipovaných osob

Zvýšená bezpečnostní opatření se tak zcela jistě dotknou i celé řady kulturních a společenských akcí v metropoli, sportovních klání, velikonočních trhů apod. „Uvědomuji si, že tato opatření mohou být pro řadu Pražanů i návštěvníků metropole velmi omezující, nicméně prioritou policie je v současné době zajištění bezpečnosti občanů. V této souvislosti žádám veřejnost o pochopení a maximální součinnost a spolupráci.“, dodal k celé věci ředitel pražské policie plukovník Miloš Trojánek.

mjr. Mgr. Andrea Zoulová - 23. března 2016

fdc6bb4b967c1848b4c1d1db05d7c538.jpg