Zvýšená hlučnost v Malé a Velké Chuchli

22.10.2021

„Společnost Černošice", založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby ´Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)´,

upozorňuje, že v noci 22/23 října, v noci 24/25 října, v noci 23/24 listopadu bude vzhledem k nutnosti provádění prací během možných kolejových výluk zvýšená hlučnost v oblasti Malé a Velké Chuchle z důvodu nutného provádění nakládky zeminy z kolejiště a nutnému broušení kolejnic při možné kolejové výluce dopravní cesty. Uvedené práce se pokusíme minimalizovat na nezbytně nutný rozsah, avšak je nutné je zabezpečit.

Děkujeme za pochopení!