Zvýšená hlučnost v oblasti přejezdu

24.3.2021

„Společnost Černošice", založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby ´Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)´, upozorňuje, že v nocích od noci z 27/3 na 28/3 do noci z 29/3 na 30/3 bude vzhledem k nutnosti provádění prací během možných kolejových výluk zvýšená hlučnost v oblasti přejezdu z důvodu nutného provedení pažení při možné kolejové výluce dopravní cesty. Uvedené práce se pokusíme minimalizovat na nezbytně nutný rozsah, avšak je nutné je zabezpečit.
Děkujeme za pochopení.
Radek Filip, hlavní stavbyvedoucí

Zvýšená hlučnost