Zvýšené nebezpečí požáru - Výstraha ČHMÚ

21.6.2017