100 let ve Velké Chuchli

Oslavy 100. výročí vzniku naší republiky byly zahájeny ve čtvrtek 25. října v Základní škole Charlotty Masarykové vyvrcholením projektu „Osmičková lavina,“ jehož cílem bylo v průběhu roku 2018 připomenout číslovku 8 z různých úhlů pohledu. Nešlo přitom jenom o historická výročí (1348 – vznik Karlovy univerzity, 1818 – vznik Národního muzea, 1868 – položení základního kamene k Národnímu divadlu, 1918 – vznik Československé republiky, 1948 – komunistický převrat, 1968 – okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, 1998 – výhru olympijského hokejového turnaje v Naganu), ale i o další témata (osmička ve výtvarném umění, Kyslík – protonové číslo 8, denní cyklus, 8 planet Sluneční soustavy). Pro děti si dopoledne připravili deváťáci „prvorepublikovou bojovku,“ při které se seznámili zábavnou formou s obdobím po vzniku republiky. V mezičase položili zástupci městské části pamětní kytice při tichých pietních aktech u pomníčků v Malé a Velké Chuchli. Premiéru si odbyl obnovený pomník obětem válek v Malé Chuchli nedaleko kostela Narození Panny Marie, který byl o prázdninách poničen.

Ve čtvrt na jedenáct se konalo slavnostní setkání u pamětních desek padlých v I. světové válce, které jsou umístěny na budově školy. Pietní vzpomínky se účastnili všichni pedagogové a žáci školy a celá řada hostů. Vedle starosty městské části Praha-Velká Chuchle Stanislava Fresla a místostarosty Martina Šimka byl přítomen člen Československé obce legionářské Vladimír Kratochvíl, se sokolskou vlajkou držel čestnou stráž člen Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova Jan Vlasák a s hlavním projevem vystoupil místopředseda Masarykova demokratického hnutí Doc. Vratislav Preclík, CSc., který hovořil o úloze T. G. Masaryka při vzniku československého státu. Při této slavnostní chvíli předali zástupci Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova pedagogům školy nástěnnou mapu se zakreslenými boji československých legionářů v Rusku. Na závěr zazněla česká hymna, kterou zahrála žákyně 7. ročníku Evelína Fialová na hoboj.

Oslavy zanedlouho pokračovaly minutou ticha u pomníku obětem odboje a revoluce na nám. Chuchelských bojovníků. Následovalo slavnostní zasazení památeční lípy, které provedl starosta městské části Praha-Velká Chuchle Stanislav Fresl. V projevu před žáky základní a mateřské školy a místními občany připomenul symbol lípy jako národního stromu a předchozí výsadby památečních lip v Malé a Velké Chuchli. Symbolickou lopatu hlíny pak mohl přidat kterýkoliv z účastníků. Malé kulturní vystoupení si při té příležitosti připravili žáci mateřské školy. Slavnost zakončila zpívaná česká hymna v podání členů Sboru pro obnovení pomníku Hrdinům od Zborova.

Odpoledne bylo ve škole určeno pro děti, rodiče a další zájemce. Pokračovala „prvorepubliková bojovka,“ skupiny dětí pokračovaly v prezentaci svých projektů. Velký zájem byl také o „prvorepublikovou kavárnu,“ kde bylo možné ochutnat laskominy z doby první republiky a prohlédnout si malou výstavku s historickými artefakty.

K výročí se připojili i zástupci místních spolků, kteří k pomníku obětem odboje a revoluce na nám. Chuchelských bojovníků v neděli 28. října v deštivém počasí položili pamětní kytice. Vzpomínkové setkání zorganizovali členové Sboru dobrovolných hasičů, a účastnili se ho vedle hasičů zástupci TJ Sokol Chuchle, DTJ Velká Chuchle, Aerobic teamu Praha, Základní organizace Českého svazu chovatelů Velká Chuchle, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velká Chuchle a Místní organizace Českého rybářského svazu Velká Chuchle.

Mgr. Tomáš Hromádka

kronikář městské části Praha-Velká Chuchle

100 let ve Velké Chuchli

100 let ve Velké Chuchli

100 let ve Velké Chuchli

100 let ve Velké Chuchli

100 let ve Velké Chuchli

100 let ve Velké Chuchli