Výbory zastupitelstva

ZMČ zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Počet členů určuje ZMČ tak, aby byl vždy lichý. Výbory nemají žádnou samostatnou rozhodovací pravomoc v oblasti samostatné působnosti obce (ani v oblasti působnosti přenesené) a jejich usnesení zavazují pouze výbory samotné, tedy jejich členy. Předsedové i členové jsou jmenováni ZMČ.

ZMČ zřídilo tyto výbory:

Výbor stavební, územní rozvoj:                předseda Ivan Petr
Výbor školství, sportu a sociálních věcí: předseda Dominika Voláková
Finanční výbor:                                        předseda Marek Sloup
Dopravní a bezpečnostní výbor:           předseda Jan Křen
Výbor životního prostředí a veřejného prostoru: předseda Marek Šetina
Železniční výbor                                     předseda Viktor Kobes
Majetkový výbor:                                     předseda Pavel Klán
Kontrolní výbor:                                      předseda Pavel Klán

Každý výbor se při plnění úkolů řídí svým Jednacím řádem.

Výbory MČ Praha - Velká Chuchle voleb. období 2022-2026

Výbor stavební, územní rozvoj:
Předseda: Ivan Petr
Tajemník: Michaela Benešová - email: benesova@chuchle.cz
Členové:   Viktor Čahoj, Emil Flegel, Markéta Votavová, Tomáš Víšek

Výbor školství, sportu a sociálních věcí:
Předseda: Dominika Voláková
Tajemník: Iveta Stašková - email: info@chuchle.cz
Členové:   Sebastian Maizner, Ivan Petr, Kateřina Jandová, Michaela Schneiderová, Pavel Klán, Zdeněk Střihavka

Finanční výbor:
Předseda: Marek Sloup
Tajemník:  Lenka Pěničková - email: uctarna@chuchle.cz
Členové:   Tomáš Víšek, Robert Pořízek, Viktor Čahoj, Markéta Votavová

Dopravní a bezpečnostní výbor:
Předseda: Jan Křen
Tajemník: Michaela Benešová – email: benesova@chuchle.cz
Členové:  Tomáš Fuxa, Marek Přikryl, Jan Hoření, Jan Buřil

Výbor životního prostředí a veřejného prostoru:
Předseda: Marek Šetina
Tajemník:  Karolína Poláková - email: polakova@chuchle.cz
Členové:   Dominika Voláková, Eva Flegelová, Markéta Votavová, Eva Zemanová, Eva Ness, Jan Janda

Železniční výbor:
Předseda: Viktor Kobes
Tajemník: Michalea Benešová - email: benesova@chuchle.cz
Členové: Jan Křen, Emil Flegel, Jan Hoření, Olga Kuzníková

Majetkový výbor:
Předseda: Pavel Klán
Tajemník: Martina Pelikánová - email: pelikanova@chuchle.cz
Členové:   Jan Pořízek, Marek Sloup, Karel Postler, Tomáš Vymazal

Kontrolní výbor:
Předseda: Pavel Klán
Tajemník: Zdeňka Schulzova - email: schulzova@chuchle.cz
Členové:  Robert Pořízek, Zdena Děrdová, Marek Sloup, Sebastian Maizner