Výbory zastupitelstva

ZMČ zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Počet členů určuje ZMČ tak, aby byl vždy lichý. Výbory nemají žádnou samostatnou rozhodovací pravomoc v oblasti samostatné působnosti obce (ani v oblasti působnosti přenesené) a jejich usnesení zavazují pouze výbory samotné, tedy jejich členy. Předsedové i členové jsou jmenováni ZMČ.

ZMČ zřídilo tyto výbory:

Výbor finanční:                                       předseda Ing. Jiří Barcal
Výbor kontrolní:                                      předseda Mgr. Pavel Klán
Výbor majetku:                                       předseda Ing. Michal Mendlík
Výbor stavební:                                      předseda Robert Mařík
Výbor dopravy:                                       kompetence převzal Administrativní výbor
Výbor sociální, kultury a sportu:             předseda Mgr. Martin Melichar
Výbor územního plánování a strategie
rozvoje městské části:                              předseda Ing. Jiří Barcal
Výbor pro rozvoj železniční dopravy
a její vliv na obyvatele Velké a Malé Chuchle:  předseda Ing. Jan Křen (zřízen k 1.5.2021)
Administrativní výbor:                                předseda Ing. Jan Křen (zřízen k 1.2.2022)

Každý výbor se při plnění úkolů řídí svým Jednacím řádem.

Výbory MČ Praha - Velká Chuchle voleb. období 2018-2022

Výbor finanční:
Předseda: Ing. Jiří Barcal
Tajemník: Ing. Lenka Pěničková  - email: uctarna@chuchle.cz
Členové:   Oldřich Doleček, Vlasta Formanová, Monika Krylová, Martin Víšek

Výbor kontrolní:
Předseda: Mgr. Pavel Klán
Tajemník: Zdeňka Schulzová - email: schulzova@chuchle.cz
Členové:   Miluše Průšová, Michal Mendlík, Luděk Forman, Ivan Petr, Štefan Lazárek, MBA, Bc. Martin Šimek

Výbor majetku:
Předseda: Ing. Michal Mendlík
Tajemník:  Martina Pelikánová - email: pelikanova@chuchle.cz
Členové:   Miroslav Abrhám, Karel Novotný, Miroslav Mendlík, Zdeněk Vlasák

Výbor stavební:
Předseda: Robert Mařík
Tajemník: Ing. Michaela Benešová – email: benesova@chuchle.cz
Členové:   Hana Lošťáková, David Vokurka, Jakub Šach, Miroslav Abrhám

Výbor dopravy:
Předseda: nyní bez předsedy
Tajemník:  nyní bez tajemníka
Členové:   Daniel Kozický, Marek Malý, Jan Němeček, Karel Doubner, Jan Křen, Martin Melichar
Kompetence převzal Administrativní výbor (od 1.3.2022).

Výbor sociální, kultury a sportu:
Předseda: Mgr. Martin Melichar
Tajemník: Ing. Iveta Stašková - email: info@chuchle.cz
Členové: Monika Krylová, Miluše Průšová, Miriam Stewartová, Jan Němeček, Josef Smola, Kryštof Kněžínek

Výbor územního plánování a strategie rozvoje městské části:
Předseda: Ing. Jiří Barcal
Tajemník: Bc. Karolína Poláková, email: polakova@chuchle.cz
Členové:   Karel Doubner, Milan Pešík, Vratislav Preclík, David Vokurka

Výbor mimoúrovňového křížení:   (zrušen k 30.4.2021)
Předseda: Mgr. Martin Melichar
Členové:   Daniel Kozický, Martin Havlina, Robert Mařík, Jan Němeček

Výbor pro rozvoj železniční dopravy a její vliv na obyvatele Velké a Malé Chuchle: (zřízen k 1.5.2021)
Předseda: Ing. Jan Křen
Členové: Jan Němeček, Daniel Kozický, Viktor Kobes, Josef Dušek

Administrativní výbor:   (zřízen k 1.2.2022)
Předseda: Ing. Jan Křen
Tajemník: Ing. Iveta Stašková - email: info@chuchle.cz
Členové: MUDr. Jaromír Piskáček, MUDr. Michaela Schneiderová, Ing. Jiří Barcal, Ing. Martin Melichar, Mgr. Pavel Klán, Robert Pořízek