Výbory zastupitelstva

ZMČ zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Počet členů určuje ZMČ tak, aby byl vždy lichý. Výbory nemají žádnou samostatnou rozhodovací pravomoc v oblasti samostatné působnosti obce (ani v oblasti působnosti přenesené) a jejich usnesení zavazují pouze výbory samotné, tedy jejich členy. Předsedové i členové jsou jmenováni ZMČ.

ZMČ zřídilo tyto výbory:

 • Výbor stavební, územní rozvoj:                                předseda David Vokurka
 • Výbor školství, sportu a sociálních věcí:                   předseda Martin Melichar
 • Finanční výbor:                                                         předseda Pavel Klán
 • Dopravní a bezpečnostní výbor                                předseda Jan Křen
 • Výbor životního prostředí a veřejného prostoru:       předseda Dana Szabóová
 • Majetkový výbor:                                                       předseda Tomáš Víšek
 • Kontrolní výbor:                                                         předseda neobsazen
 • Výbor pro integraci osady Lahovská:                        předseda Dominika Voláková


Každý výbor se při plnění úkolů řídí svým Jednacím řádem.

Výbory MČ Praha - Velká Chuchle voleb. období 2022 - 2026

 • Výbor stavební, územní rozvoj:
  Předseda: David Vokurka
  Tajemník: Michaela Benešová - email: benesova@chuchle.cz
  Členové: Tomáš Víšek, Dana Szabóová, Hana Lošťáková, Jan Buřil, Robert Mařík

 • Výbor školství, sportu a sociálních věcí:
  Předseda: Martin Melichar
  Tajemník: Monika Dějevová - info@chuchle.cz
  Členové:  Vlasta Formanová, Alena Koukalová, Kateřina Jandová, Michaela Schneiderová, Pavel Klán, Zdeněk Stříhavka      

 • Finanční výbor:
  Předseda: Pavel Klán
  Tajemník: Lenka Pěničková - email: uctarna@chuchle.cz
  Členové: Tomáš Víšek, Robert Pořízek, Viktor Čahoj, Miroslav Abrahám

 • Dopravní a bezpečnostní výbor (+ původní Železniční výbor):
  Předseda: Jan Křen
  Tajemník: Michaela Benešová - email: benesova@chuchle.cz
  Členové: Tomáš Fuxa, Jan Hoření, Jan Buřil, David Vokurka, Miloš Závora, Olga Kuzníková  

 • Výbor životního prostředí a veřejného prostoru:
  Předseda: Dana Szabóová
  Tajemník: Karolína Poláková - email: polakova@chuchle.cz
  Členové: Dominika Voláková, Eva Flegelová, Markéta Votavová, Eva Zemanová, Eva Ness, Jan Janda
 • Majetkový výbor:
  Předseda: Tomáš Víšek
  Tajemník: Martina Pelikánová - email: pelikanova@chuchle.cz
  Členové: Jan Pořízek, Pavel Klán, Karel Postler, Tomáš Vymazal
 • Kontrolní výbor:
  Předseda: neobsazen
  Tajemník: Zdeňka Schulzová - email: schulzova@chuchle.cz
  Členové: Robert Pořízek, Zdena Děrdová, Pavel Klán, Sebastian Meizner  

 • Výbor pro integraci osady Lahovská:
  Předseda: Dominika Voláková
  Tajemník: Zdeňka Schulzová - email: schulzova@chuchle.cz
  Členové: Kateřina Sigmundová, Tomáš Fuxa, Jiří Barcal, Vladimír Kozák