Výbory zastupitelstva

ZMČ zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Počet členů určuje ZMČ tak, aby byl vždy lichý. Výbory nemají žádnou samostatnou rozhodovací pravomoc v oblasti samostatné působnosti obce (ani v oblasti působnosti přenesené) a jejich usnesení zavazují pouze výbory samotné, tedy jejich členy. Předsedové i členové jsou jmenováni ZMČ.

ZMČ zřídilo tyto výbory:

Výbor stavební, územní rozvoj:                předseda Markéta Votavová
Výbor školství, sportu a sociálních věcí: předseda Markéta Votavová
Finanční výbor:                                        předseda Pavel Klán
Dopravní a bezpečnostní výbor:           předseda Jan Křen
Výbor životního prostředí a veřejného prostoru: předseda Marek Šetina
Železniční výbor                                     předseda Viktor Kobes
Majetkový výbor:                                     předseda Pavel Klán
Kontrolní výbor:                                      předseda Jan Křen
Výbor pro integraci osady Lahovská:    předseda Dominika Voláková

Každý výbor se při plnění úkolů řídí svým Jednacím řádem.

Výbory MČ Praha - Velká Chuchle voleb. období 2022-2026

Výbor stavební, územní rozvoj:
Předseda: Markéta Votavová
Tajemník: Michaela Benešová - email: benesova@chuchle.cz
Členové:  Tomáš Víšek, David Vokurka, Dana Szabóová, Hana Lošťáková, Jan Buřil a Robert Mařík

Výbor školství, sportu a sociálních věcí:
Předseda: Markéta Votavová
Tajemník: Iveta Stašková - email: info@chuchle.cz
Členové:   Sebastian Maizner, Ivan Petr, Kateřina Jandová, Michaela Schneiderová, Pavel Klán, Zdeněk Stříhavka

Finanční výbor:
Předseda: Pavel Klán
Tajemník:  Lenka Pěničková - email: uctarna@chuchle.cz
Členové:   Tomáš Víšek, Robert Pořízek, Viktor Čahoj, Marek Sloup

Dopravní a bezpečnostní výbor:
Předseda: Jan Křen
Tajemník: Michaela Benešová – email: benesova@chuchle.cz
Členové:  Tomáš Fuxa, Marek Přikryl, Jan Hoření, Jan Buřil

Výbor životního prostředí a veřejného prostoru:
Předseda: Marek Šetina
Tajemník:  Karolína Poláková - email: polakova@chuchle.cz
Členové:   Dominika Voláková, Eva Flegelová, Markéta Votavová, Eva Zemanová, Eva Ness, Jan Janda

Železniční výbor:
Předseda: Viktor Kobes
Tajemník: Michalea Benešová - email: benesova@chuchle.cz
Členové: Jan Křen, Jan Hoření, Olga Kuzníková

Majetkový výbor:
Předseda: Pavel Klán
Tajemník: Martina Pelikánová - email: pelikanova@chuchle.cz
Členové:   Jan Pořízek, Marek Sloup, Karel Postler, Tomáš Vymazal

Kontrolní výbor:
Předseda: Jan Křen
Tajemník: Zdeňka Schulzova - email: schulzova@chuchle.cz
Členové:  Robert Pořízek, Zdena Děrdová, Pavel Klán, Sebastian Maizner

Výbor pro integraci osady Lahovská:
Předseda: Dominika Voláková
Tajemník: Zdeňka Schulzová - email: schulzova@chuchle.cz
Členové: Kateřina Sigmundová, Tomáš Fuxa, Jiří Barcal a Vladimír Kozák