Výbory zastupitelstva

ZMČ zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Počet členů určuje ZMČ tak, aby byl vždy lichý. Výbory nemají žádnou samostatnou rozhodovací pravomoc v oblasti samostatné působnosti obce (ani v oblasti působnosti přenesené) a jejich usnesení zavazují pouze výbory samotné, tedy jejich členy. Předsedové i členové jsou jmenováni ZMČ.

ZMČ zřídilo tyto výbory:

Výbor finanční: předseda Mgr. Pavel Klán
Výbor kontrolní: předseda Robert Pořízek
Výbor životního prostředí, kultury a sportu: předseda Ladislav Kadeřábek
Výbor majetku: předseda Robert Mařík
Výbor územního plánu: předseda Stanislav Fresl
Výbor školský: předseda Martin Šimek
Výbor sociální a bytový: předseda Mgr. Martin Melichar

Každý výbor se při plnění úkolů řídí svým Jednacím řádem.

Výbory MČ Praha - Velká Chuchle voleb. období 2014-2018

Výbor finanční:
Předseda: Mgr. Pavel Klán
Tajemník: Ing. Lenka Pěničková  - email: uctarna@chuchle.cz
Členové: Jiřina Hanlová, Pavla Kozáková, Olga Kuzníková, Jaromír Piskáček

Výbor kontrolní:
Předseda: Robert Pořízek
Tajemník: Jana Černá - email: cerna@chuchle.cz
Členové: Zdeňka Děrdová, Petra Škodová, Jan Zágler, Vladimír Kozák

Výbor životního prostředí, kultury a sportu:
Předseda: Ladislav Kadeřábek
Tajemník: Pavla Machánková – email: machankova@chuchle.cz
Členové: Jiří Špaňhel, Robert Pořízek, Jiří Janouš ml., Vladislav Houška, Věra Formanová, Lenka Němcová

Výbor majetku:
Předseda: Robert Mařík
Tajemník: Ing. Lenka Pěničková - email: uctarna@chuchle.cz
Členové: Karel Novotný, Josef Střihavka, Tomáš Benčat, Zdeněk Vlasák

Výbor územního plánu:
Předseda: Stanislav Fresl
Tajemník: Ing. Petr Schůrek - email: stavebni@chuchle.cz
Členové: Pavel Klán, Jiří Špaňhel, Josef Dušek, Vladimír Kozák, Jiří Vrzal, Vratislav Preclík

Výbor školský:
Předseda: Martin Šimek
Tajemník: Iveta Kesslerová - email: kesslerova@chuchle.cz
Členové: Patricie Božková, Soňa Froňková, Jana Pondělíková, Lenka Felixová

Výbor sociální a bytový:
Předseda: Mgr. Martin Melichar
Tajemník: Iveta Kesslerová - email: kesslerova@chuchle.cz
Členové: Monika Krylová, Renáta Kahounová, Petra Benčatová, Vlasta Formanová