Oficiální web Úřadu městské části Praha - Velká Chuchle

0c0513f9212bfab67215a5dffb84734a.png

Obnova kabelového vedení kNN 14.9. – 31.10.2020

V termínu 14. 9. – 31. 10. 2020 bude probíhat první a druhá etapa obnovy kabelového vedení kNN a to v ulicích Strmý vrch, Prodloužená, Spádová, Starochuchelská.

Zobrazit celý text
8c09fdf613ac8731147428ef43ed3745.jpg

Zábor chodníků u žel. přejezdu 9.-18.8.2020

UPOZORNĚNÍ!
Ve dnech 9. - 18.8.2020 bude probíhat zábor chodníků u železničního přejezdu z důvodu protlaků a tahání kabelů v rámci přeložek. Obchozí trasa bude na místě vyznačena. Dbejte opatrnosti v oblasti žel. přejezdu!

Zobrazit celý text
d5a90dc9d64f62c4b2329f90713f7b61.png

Uzavírka ulice Paroplavební 7.8.-16.8.

Ve dnech od 7. 8. do 16. 8. 2020 proběhne uzavírka ulice Paroplavební a to z důvodu připojení na stávající kanalizační a vodovodní přípojku.

Úplná uzavírka bude ve dnech 7. 8. - 11. 8. 2020. Po tomto termínu je vydána podmínka, aby byla po pracovní době stavební firmy tato ulice alespoň částečně zprovozněna. 
Harmonogram stavebních prací:
7. 8. 2020                   Řezání a vybourání asfaltu + podloží vozovky
7. 8. - 8. 8. 2020         Výkopové práce Zobrazit celý text

876cfcaecef4e06663c147d9ccf11822.jpg

COVID 19 - Nařízení Hygienické stanice hl.m. Prahy

25.7. 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy zasílala aktuálně vydaná Nařízení HSHMP  :

Nařízení HSHMP č. 4/2020, č. j. HSHMP 44662/2020, ze dne 24. 7. 2020, které ruší Mimořádné opatření č. 3/2020 HSHMP ze dne 10. 7. 2020, č. j. HSHMP 41602/2020, zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest v prostředcích podzemní dráhy - metra, a při účasti na hromadné akci nad 100 osob;

Nařízení HSHMP č. 5/2020, č. j. 44664/2020, ze dne 24. 7. 2020, zákaz pohybu...

Zobrazit celý text
42ab8e534265e61376380b8f3a7d38b7.jpg

Opatření obecné povahy k zjednosměrnění přejezdu

Dne 15.7.2020 bylo na úřední desce Městské části Prahy 16 zveřejněno opatření obecné povahy k zjednosměrnění přejezdu. Toto opatření nebylo Městské části Praha - Velká Chuchle doručeno a to z důvodu, že není účastníkem řízení.

Zobrazit celý text
2a199891de2a20fac017d047429db399.png

Zjednosměrnění železničního přejezdu 20.7. - 8.8.2020

Ve dnech 20. 7. - 8. 8. 2020 dojde k zjednosměrnění přejezdu pro dopravu směrem z Chuchle do Radotína. Pro chodce bude vymezen koridor pro přecházení.

Bude zabezpečena náhradní autobusová doprava přes Slivenec na Barrandov - dočasně bude zrušena linka 172 a zavedena náhradní linka X172.
Dočasně bude změněna trasa a zastávky pro linku 244.
Trasy: Směr Nádraží Radotín: do zastávky "Starolázeňská" beze změny a dále Mezichuchelská - vlevo Dostihová - vpravo Strakonická...

Zobrazit celý text
0ed5e1b28c7538b20c7cfea3bb7fcf57.jpg

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) - Přehled plánovaných prací

Zobrazit celý text
c1c15b406e2b4fe441e2e71f451187ee.jpg

Úplné uzavření železničního přejezdu Velká Chuchle 18.-19.7.2020

Dopravně inženýrská opatření u přejezdu ve Velké Chuchli

Zobrazit celý text
10a9b5da61453f2435da49eba708a774.png

Mimořádná opatření Hygienické stanice Praha

Zobrazit celý text
9abcfb0a03da609d906c2bbcda803b1c.png

Úplné uzavření železničního přejezdu Velká Chuchle 6. - 9.7.2020

Vážení spoluobčané,
obdrželi jsme od společnosti Eurovia bohužel negativní upřesňující informaci, že i přes naši společnou snahu je zřízení přechodu pro chodce nerealizovatelné (v rámci úplného uzavření žel. přejezdu Velká Chuchle 6. - 9.7.2020) z důvodu nesouhlasu Policie ČR a správního orgánu MČ Praha - Radotín. Zdůvodnění zástupce Policie ČR: „Bezpečný pohyb chodců na přejezdu při předmětné uzavírce nelze zajistit řádným způsobem. Rozhledové poměry díky terénu a pevným konstrukcím...

Zobrazit celý text
Stránkování: Archív článků