Aerobic Team Praha

Aerobic Team Praha byl založen v roce 2000 skupinou nadšenců pro sportovní aerobik. Od roku 2010 funguje a je registrován jako občanské sdružení. Jsme oddíl zaměřený na podporu špičkových sportovců orientující se na sportovní aerobik, fitness a příbuzné sportovní discipliny. Zároveň se specializujeme na vedení dětských kurzů aerobiku s širokou sportovní základnou a s cílem vychovávat další talenty v tomto sportovním odvětví. Nedílnou součástí programu Aerobic Team Praha jsou také hodiny pro veřejnost, pořádání dětských táborů, sportovních soustředění a sportovních akcí. Od roku 2002 jsou závodnice Aerobic Team Praha členkami reprezentace České republiky a s každoroční pravidelností obsazují medailové pozice nejen na domácích soutěžích, ale především i na mezinárodním poli.

S pozdravem
Mgr. Veronika Buriš

Více na: http://www.aerobicteam.eu/