Otevřená odpověď na otevřený dopis

12.12.2018

Otevřená odpověď na „otevřený" dopis ODS

Vážení členové zastupitelstva, paní Přikrylová, pánové Kláne, Křene, Piskáčku, Fresle, kandidující v komunálních volbách 2018-2022 za ODS.

Zde je má reakce na váš „otevřený" dopis (nevím sice, kde jste ho otevřeně publikovali, protože já jsem ho od vás obdržela do podatelny úřadu v písemné podobě a o jeho zveřejnění jste nepožádali, proto tak pro srozumitelnost učiním sama, v souvislosti s mojí reakcí).

Ještě před ustavující schůzí nového zastupitelstva jsme se s Robertem Maříkem společně sešli na schůzce s vašimi vyjednavači, tedy panem Piskáčkem a panem Klánem. Informovali jsme je o nově vzniklé koalici pro volební období 2018 - 2022 a zároveň jsme jim navrhli spolupráci a možnost předsedat v některých výborech pro toto volební období. Sdělili jste nám, že se o věci musíte poradit. No, to by bylo pochopitelné.

Vaše reakce byla taková, že jste po našem rozhovoru neprodleně oslovili jednoho z koaličních zastupitelů a navrhli mu post starosty, když my s panem Maříkem „jsme nezabrali". Chtěli jste udělat stejný „trik" jako s panem Kadeřábkem a panem Šimkem při minulých volbách. Zřejmě další vaší reakcí bylo nepravdivé vyjádření jednoho člena a bývalého zastupitele ODS ohledně průběhu a obsahu naší schůzky. Proto jsem, i s ohledem na vaše voliče, vyzvala pana tajemníka úřadu o zaslání pozvání na společnou schůzku všech zastupitelů. Nepřišli jste a reakcí byl „otevřený dopis".
Pokud z vašeho nynějšího pohledu (viz. otevřený dopis) nabízela naše kandidátka občanům Velké a Malé Chuchle poměrně výrazně odlišné myšlenky a plány na péči o naši městskou část, tak nedovedu pochopit z jakého důvodu jste iniciovali povolební setkání se mnou a mým kolegou ? Jinak při vaší namlouvací schůzce jste nehovořili o „výrazně odlišných myšlenkách a plánech" mezi námi, ale naopak o skoro totožných představách a volebních programech. Je překvapivé, jak poté, co námluvy nedopadly se názory otočily. Nebo že byste při nich neříkali pravdu?
Nepřímo chápu vaši frustraci z toho, že jste potenciál, vložený vám do rukou prostřednictvím hlasů vašich voličů, nerealizovali a nemohli tak uplatnit osobní ambice. Stále si myslím, že politika se dělá hlavně na Mariánském náměstí a ne v Chuchli. Pokud chcete především politizovat a ne pracovat, asi jste kandidovali do „špatné budovy".

Stejně tak je pro mě překvapivé, že na jednání zastupitelstva jste odmítli převzít odpovědnost za jakýkoli výbor, ač jak sami opakujete, vaši voliči vám dali důvěru. Vážení, pokud již z kraje volebního období nejste schopni dostát důvodů, pro které vaši zástupci navýšili počet zastupitelů z 9 na stávajících 13, nezbývá mi než konstatovat, že vámi proklamovaný důvod (nárůstem práce pro naši městskou část) byl jen „volebním tahem", který se nezdařil. Zastupitel, který chce pracovat pro svou MČ se tak, jak dnes prezentujete vy, opravdu nechová.

Mohu Vás ujistit, že nemusíte mít obavu o plnění našich volebních plánů a plnění Koaliční dohody. Naši voliči jistě sami po čase uvidí, jak a zda svoje sliby plníme. Touto obavou se nezatěžujte. Stejně tak Vás ujišťuji, že máte pravdu v tom, že není nutné nám zdůrazňovat naše praktické denní starosti a povinnosti, které vyplývají z našich nových funkcí. Dostatečně jsme se poučili v předchozím období, jak se to nemá dělat.
Taková malá poznámka na okraj. Rozhodně není zodpovědné od bývalého místostarosty Klána, když odmítne oficiálně předat svoji funkci a po ustavujícím zastupitelstvu se na radnici už neobjeví. Zřejmě se řídí heslem „po mně potopa". To pan Fresl mi „alespoň" osobně předal klíče od kanceláře a papír se stavem peněz na účtech, které mu připravila paní účetní. Ale, kdo by se domníval, nebo očekával, že dojde k protokolárnímu předání funkce - podstatné listiny, hesla, kódy, kontakty, byť i jen krizové, ten se plete. Přístup pana Fresla byl - najdi si sama.

Zanechte svého pseudomoralizování! Pro Chuchli jsou rozhodují činy a těch jsme od vás za vašeho „vládnutí" moc neviděli.

Lenka Felix

otevřená odpověď na otevřený dopis