Uzavření Zbraslavské cyklostezky

Obdrželi jsme informaci spol. Eurovia CS, a.s. ohledně dočasného uzavření cyklostezky Zbraslavská od 7. května do 11. května 2020.

Důvodem je vkládání výhybek - Barrandov. Omezeno bude rovněž parkování vozidel, neboť do cyklostezky bude vjíždět staveništní doprava, která by nemusela projet, pokud by lidé parkovali na obou stranách komunikace.

Provizorní parkování je možné v ovocném sadu.

K uzavření cyklostezky dojde opět v termínu od 22. srpna do 20. října 2020 a to z důvodu rekonstrukce trati Smíchov – Barrandov.

Staveništní doprava musí touto trasou jezdit z toho důvodu, že přijezd z Hlubočep je pod mostem, kde je podjezdná výška 3,5 m. Tatra nebo další staveništní auta jsou výšky vyšší a proto musíme jezdit přes Malou Chuchli.

ÚMČ

SDV