Informativní schůzka k Optimalizaci trati Praha Smíchov - Černošice

Vážení spoluobčané,

dne 14. března 2017 proběhla v kanceláři starosty informativní schůzka ohledně optimalizace trati Praha Smíchov – Černošice. Přítomen byl starosta, zástupce investora, projektanti, někteří členové zastupitelstva MČ a členové výboru územního plánu.

Jelikož se toto týká také řešení železničního přejezdu ve Velké Chuchli, dohodl jsem s projektanty a investorem veřejné projednání na den 5.4.2017 od 18.30 hodin v prostorech ZŠ Charlotty Masarykové.

Po dohodě starosty, investora a projektanta jsou k dispozici v odkazech níže příslušné podkladové materiály.

Mimoúrovňové křížení - varianta NADJEZD.

Mimoúrovňové křížení, varianta PODJEZD.

Optimalizace trati.

Stanislav Fresl,

starosta

9eb2853a463fa4977af5c23f1a72b669.jpg