Místostarostové

Prvním místostarostou byl dne 18.10.2022 zvolen Bc. Ivan Petr (uvolněný 1. místostarosta).

1. místostarosta:

- má právo používat závěsný znak,
- podílí se ve vymezené oblasti na výkonu funkce starosty,
- zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti stavební, územního rozvoje, sportu a dotací,
- po dobu nepřítomnosti starosty ho zastupuje a plní jeho úkoly v nezbytném rozsahu,
- dle oblasti své působnosti koordinuje prostřednictvím tajemníka činnost odborů ÚMČ,
- dává zaměstnancům ÚMČ metodické pokyny související s usneseními ZMČ,
- spolu se starostou podepisuje usnesení ZMČ.

Druhým místostarostou byla dne 18.10.2022 zvolena Dominika Voláková (neuvolněná 2. místostarostka).

2. místostarosta:

- má právo používat závěsný znak,
- podílí se ve vymezené oblasti na výkonu funkce starosty,
- zodpovídá za koordinační a koncepční činnost v oblasti sociální, školství, kultury a sportu,
- po dobu nepřítomnosti starosty ho zastupuje a plní jeho úkoly v nezbytném rozsahu,
- dle oblasti své působnosti koordinuje prostřednictvím tajemníka činnost odborů ÚMČ,
- dává zaměstnancům ÚMČ metodické pokyny související s usneseními ZMČ,
- spolu se starostou podepisuje usnesení ZMČ.