Zápisy z jednání ZMČ

Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Originály zápisů a usnesení jsou k nahlédnutí u tajemníka ÚMČ.