Územní plán hl. m. Prahy

Žádáme občany a majitele pozemků o spolupráci s prověřením údajů Územně analytických podkladů, které naleznete na http://uap.iprpraha.cz/atlas-praha-5000. K zakreslení chyby využijte "Chyba v mapě" v pravém horním rohu nad mapou.

Pokračujte ZDE

Ing.arch. Eva Kratochvílová

Dále např. viz:

http://www.iprpraha.cz/