20 let výročí klubu AEROBIC TEAM Praha

1.3.2021

V roce 2020 uplynulo 20 let od založení klubu sportovního aerobiku AEROBIC TEAM Praha. AEROBIC TEAM Praha byl založen v roce 2000 trenérkou a choreografkou Veronikou Buriš (Vrzbovou) a prvních deset let fungoval pod záštitou TJ Sokol Chuchle. Od roku 2010 využívá svou provozovnu v areálu K8 ve Velké Chuchli.
Za 20let své existence se z malého družstva aerobikových nadšenců stal jeden z nejlepších a nejúspěšnějších klubů nejen v České republice, ale také na světové úrovni. Od roku 2002 jsou závodnice AEROBIC TEAM Praha členkami reprezentace České republiky a s každoroční pravidelností obsazují medailové pozice na mezinárodních soutěžích. V roce 2007 přivezli do Velké Chuchle první titul Mistrů světa, a to dokonce hned dva. Za 20 let svého působení na poli sportovního aerobiku získaly závodnice AEROBIC TEAM Praha neuvěřitelných

70 titulů Mistrů České republiky
19 titulů Mistrů Evropy
17 titulů Mistrů světa

Kvalita klubu je také každoročně oceněna v soutěži klubů Českého svazu aerobiku, TOP TEN. Tento žebříček je sestaven z úspěchů a účastí závodníků ve svazových soutěžích za danou sezónu. AEROBIC TEAM Praha se od založení této ankety v roce 2010 pravidelně umísťuje na předních příčkách, kdy „nejhorší" umístění bylo 4. místo.
Tato bilance svědčí nejen o skvělé kvalitě závodníků, kterou AEROBIC TEAM Praha každoročně vyprodukuje, ale je také výsledkem dlouhodobého konceptu přípravy a práce s dětmi již od samého začátku. Důkazem toho je také obrovský zájem závodníků z jiných regionů a klubů z celé České republiky, kteří chtějí být součástí našeho týmu.
Kolektiv vyškolených trenérek pracuje s dětmi již od předškolního věku, kde se malé budoucí závodnice pod vedením Zorky Prouzové učí základům gymnastiky a aerobiku. Zúčastňují se také regionálních soutěží, na nichž sbírají cenné závodnické zkušenosti. Poté pokračují do vyšších věkových kategorií a do národních a mezinárodních soutěží. Současný trenérský tým Veronika Buriš, Lucie Čuřínová, Kateřina Hricková, Veronika Frantová a Sarah Fryšová každoročně neúnavně připravují závodníky do dalších sezón.
Důkazem kvality trenérské práce je také ocenění hlavní trenérky klubu Veroniky Buriš v soutěži „Díky, trenére!". Veronika byla vybrána mezi 30 nejúspěšnějších trenérů mládeže v České republice.
Kromě přípravy závodníků se činnost AEROBIC TEAM Praha od roku 2016 zaměřuje také na Děti a startu. Děti na startu je projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku, který učí děti rozvíjet základní pohybové schopnosti a dovednosti. Tímto projektem úzce spolupracujeme s chuchelskou Mateřkou školou a Základní školou. Od roku 2016 bylo do projektu zařazeno přes 200 chuchelských dětí. Děti na startu také finančně podporuje ÚMČ Velká Chuchle.
Nedílnou součástí činnosti AEROBIC TEAM Praha jsou také lekce pro veřejnost - bodystyling, pilates, zumba a TRX. Novinkou v programu lekcí je dopolední cvičení pro rodiče a děti ve věku od 1-2 roky a 2-4 roky.
Celoroční činnost AEROBIC TEAM Praha v sobě nese také pořádání sportovně kulturních akcí, které jsou nedílnou a důležitou součástí klubového roku. Děti i závodníci mají možnost ukázat výsledky společné snahy a rodiče mohou podpořit své děti v plnění snů a cílů. Možnost mladších dětí vidět a podpořit své starší kamarády je pro děti velice přínosné a motivační. Trenéři a vedení klubu pak tyto setkání využívají i pro budování přátelských vztahů s rodiči dětí a závodníků.
Jsem ráda, že si ÚMČ Velká Chuchle uvědomuje, jakou skvělou základnu aerobiku ve své městské části má a jak je pro děti důležitý sport a pohyb. Jsem také ráda, že nás v naší práci s dětmi podporuje.
K jubilejním 20 letům klubu jsme měli připravenou velkolepou sportovní akci, ale bohužel současný stav nám ji nedovolil uspořádat. Budeme věřit, že v tomto roce se opět vše vrátí do svých kolejí a my naši akci dodatečně uspořádáme.
A co si popřát do dalších let? Přejme si, aby brzy skončila omezení ohledně koronaviru. Aby se děti i závodnice mohly vrátit ke sportování, a abychom mohli co nejdřív společně pokračovat v započaté úspěšné práci.

Za AEROBIC TEAM Praha
Mgr. Veronika Buriš
www.aerobicteam.eu

Foto1

Foto2

Foto3