80 let chuchelské školy

Na přelomu  září a října letošního roku si připomeneme 80 let od otevření ZŠ Charlotty Masarykové ve Velké Chuchli. Při té příležitosti připravujeme výstavu dobových dokumentů, fotografií a historických školních pomůcek. Rádi bychom rovněž při této příležitosti vystavili co možná nejúplnější přehled všech klasických třídních fotografií (fotografií jednotlivých tříd s třídními učiteli) a fotografií pedagogických sborů. V této souvislosti se obracíme na všechny absolventy a přátele školy s prosbou o zapůjčení nebo poskytnutí uvedených materiálů a fotografií. S Vaším svolením si je naskenujeme a obratem vrátíme, případně uvítáme přímo naskenované fotografie.  V této souvislosti můžete kontaktovat chuchelského kronikáře p. učitele Hromádku, e-mail: hromadka@centrum.cz, tel. 257941039.

T. Hromádka

ZŠ Charlotty Masarykové