Aktuální informace k situaci ohledně budovy SK Čechoslovan

26.1.2023

MČ Praha-Velká Chuchle zveřejnila dne 6. 12. 2022 oznámení o záměru odkupu budovy sportovního klubu SK Čechoslovan Chuchle. MČ Praha-Velká Chuchle za tímto účelem nechala zpracovat znalecký posudek na obvyklou cenu této nemovitosti, kterou znalec určil ve výši 3.250.000,- Kč (znalecký posudek viz. přiložený soubor níže). Tato znalcem určená cena reflektuje (na rozdíl od posudku použitého v exekučním řízení, jenž obsahuje nepravdivé informace o platném právním titulu vlastníka stavby k pozemku) skutečnost, že jde o stavbu neoprávněnou, nelegální a nezkolaudovatelnou. S ohledem na zcela nereálné požadavky vlastníka stavby, SK Čechoslovan, ohledně kupní ceny této nemovitosti, nedošlo k dohodě na jejím odkupu Městskou částí.
Na novou nabídku, která vycházela z posudku, který si MČ nechala vypracovat zatím SK Čechoslovan nereagoval.
Městská část tedy ve spolupráci s Hlavním městem Prahou podnikne příslušné právní kroky k jejímu odstranění, popř. k přikázání do vlastnictví vlastníka pozemku, aby mohla zajistit kvalitní zázemí pro sportovce využívající přilehlé fotbalové hřiště.